Friday, February 22, 2013

silabus sejarah pendidikan islamSejarah pendidikan islam
Masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam
                1.pendidikan pada masa rosulloh SAW
                2.pendidikan pada masa khulafurosidin
                3.pendidikan pada masa  bani umayah
                4.pendidiakn pada masa abasiyah
                5.pola pendidikan di Andalusia dan spayol
                6.transpornasi intelektual dari yunani, Persia,romawi dan yerusalem
                7.muhamad abdeu dan pembahuruan pendidikan islam di meser
                8.pendidikan islam di Indonesia
                                a.pendidikan islam pd masa pemula di Indonesia
                                b.pendidikan islam pda masa kerajan islam
                9.pendidikan pada masa belanda
                10.pendidikan pada masa jepang
                11.sejarah berdirinya madrasah di Indonesia
                12. sejarah berdirinya pesantren di Indonesia
                13.NU dan MUHAMMADIYAH dalam pendidikan di Indonesia
                14.pendidikan islam pada masa orde lama ,orde baru,dan pada masa reformasi.

No comments:

Post a Comment